Thống kê đầu đuôi lô tô đài Miền Bắc

-->

Kết quả thống kê theo đầu loto Miền Bắc từ 02-05-2023 đến 01-06-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31-05-2023
4 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
7 lần
2 lần
3 lần
2 lần
30-05-2023
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
7 lần
1 lần
3 lần
2 lần
29-05-2023
0 lần
2 lần
3 lần
5 lần
6 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
4 lần
28-05-2023
0 lần
2 lần
5 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
5 lần
6 lần
1 lần
27-05-2023
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
6 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
26-05-2023
3 lần
5 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
25-05-2023
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
6 lần
2 lần
24-05-2023
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
2 lần
6 lần
4 lần
4 lần
3 lần
23-05-2023
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
22-05-2023
4 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
3 lần
0 lần
2 lần
4 lần
21-05-2023
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
5 lần
20-05-2023
2 lần
0 lần
1 lần
5 lần
1 lần
4 lần
2 lần
6 lần
3 lần
3 lần
19-05-2023
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
0 lần
7 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
18-05-2023
0 lần
3 lần
4 lần
5 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
17-05-2023
2 lần
4 lần
4 lần
4 lần
6 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
16-05-2023
2 lần
2 lần
0 lần
6 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
15-05-2023
6 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
14-05-2023
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
6 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
13-05-2023
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
12-05-2023
4 lần
4 lần
0 lần
2 lần
5 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
11-05-2023
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
5 lần
3 lần
2 lần
10-05-2023
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
6 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
09-05-2023
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
3 lần
3 lần
6 lần
3 lần
2 lần
1 lần
08-05-2023
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
07-05-2023
1 lần
3 lần
2 lần
5 lần
4 lần
0 lần
6 lần
0 lần
3 lần
3 lần
06-05-2023
4 lần
6 lần
5 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
05-05-2023
0 lần
3 lần
3 lần
4 lần
5 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
04-05-2023
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
03-05-2023
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
02-05-2023
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
5 lần
4 lần
3 lần
2 lần
Số lần 75
75
66
87
95
88
97
75
76
76

Thống kê đuôi loto Miền Bắc

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
31-05-2023
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
0 lần
5 lần
4 lần
3 lần
2 lần
30-05-2023
7 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
5 lần
2 lần
0 lần
29-05-2023
0 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
28-05-2023
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
5 lần
3 lần
3 lần
27-05-2023
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
5 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
26-05-2023
3 lần
4 lần
2 lần
5 lần
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
25-05-2023
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
4 lần
24-05-2023
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
7 lần
3 lần
4 lần
4 lần
0 lần
0 lần
23-05-2023
5 lần
5 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
22-05-2023
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
5 lần
2 lần
0 lần
5 lần
1 lần
4 lần
21-05-2023
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
20-05-2023
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
8 lần
1 lần
3 lần
19-05-2023
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
8 lần
4 lần
1 lần
2 lần
18-05-2023
2 lần
4 lần
8 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
17-05-2023
3 lần
2 lần
4 lần
4 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
4 lần
4 lần
16-05-2023
3 lần
5 lần
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
4 lần
5 lần
15-05-2023
5 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
14-05-2023
1 lần
1 lần
2 lần
6 lần
2 lần
1 lần
5 lần
4 lần
3 lần
2 lần
13-05-2023
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
12-05-2023
7 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
11-05-2023
4 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
10-05-2023
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
0 lần
7 lần
09-05-2023
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
08-05-2023
2 lần
6 lần
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
07-05-2023
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
06-05-2023
2 lần
2 lần
5 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
05-05-2023
1 lần
2 lần
5 lần
0 lần
5 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
04-05-2023
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
5 lần
3 lần
2 lần
03-05-2023
5 lần
3 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
02-05-2023
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
6 lần
1 lần
Số lần 89
94
89
72
77
59
89
96
76
69

Thống kê tổng loto Miền Bắc

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
31-05-2023
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
3 lần
4 lần
5 lần
1 lần
30-05-2023
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
5 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
29-05-2023
3 lần
5 lần
1 lần
6 lần
0 lần
2 lần
5 lần
1 lần
3 lần
1 lần
28-05-2023
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
27-05-2023
6 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
26-05-2023
2 lần
4 lần
5 lần
2 lần
4 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
25-05-2023
6 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
24-05-2023
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
4 lần
4 lần
23-05-2023
4 lần
2 lần
2 lần
5 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
22-05-2023
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
6 lần
21-05-2023
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
3 lần
5 lần
5 lần
2 lần
0 lần
2 lần
20-05-2023
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
5 lần
4 lần
2 lần
2 lần
19-05-2023
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
18-05-2023
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
4 lần
3 lần
7 lần
17-05-2023
4 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
16-05-2023
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
15-05-2023
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
7 lần
1 lần
14-05-2023
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
4 lần
2 lần
6 lần
5 lần
2 lần
13-05-2023
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
4 lần
12-05-2023
1 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
11-05-2023
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
10-05-2023
5 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
09-05-2023
2 lần
3 lần
0 lần
5 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
08-05-2023
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
7 lần
5 lần
07-05-2023
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
7 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
06-05-2023
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
5 lần
3 lần
5 lần
2 lần
05-05-2023
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
4 lần
3 lần
1 lần
5 lần
04-05-2023
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
03-05-2023
5 lần
2 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
02-05-2023
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
6 lần
4 lần
2 lần
Số lần 83
72
74
89
74
79
87
79
87
86

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc kết quả xổ số là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXS này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSMB gần đây.

Để sử dụng tính thăng thống kê đầu đuôi lô tô KQXSMB bạn có thể chọn khoảng thời gian hoặc chọn theo biên độ biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng. Phần thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu kết quả xổ số đẹp nhất trong ngày.

 

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan